Selecat.cat | Examen de Història de la filosofia Juny 2006 VEURE SOLUCIONS